Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via de website www.algo-ritme.com tussen een websitegebruiker, hierna de "klant", en Kenyio Europe BV, hierna "Kenyio", een bedrijf met een maatschappelijk kapitaal van 20.000 EUR, met maatschappelijke zetel te Vogelenzangstraat 140, 3070  Kortenberg, België, en met btw-nummer BE 0745.538.238.

Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant deze algemene verkoopvoorwaarden volledig en zonder enig voorbehoud accepteert. Geen enkele overeenkomst of verbintenis, zonder de formele schriftelijke aanvaarding van Kenyio, prevaleert boven deze Verkoopvoorwaarden. Elke andersluidende clausule die door de klant wordt voorgesteld, is bij afwezigheid van uitdrukkelijke aanvaarding door Kenyio niet-afdwingbaar tegen Kenyio, ongeacht wanneer deze kennis heeft gekregen van dergelijke clausule die door de klant is voorgesteld.

 

ARTIKEL 2: PRIJS

De getoonde prijzen zijn in euro's en zijn inclusief alle belastingen in het land van verzending, inclusief verzendkosten. Ze kunnen worden gewijzigd. De bestelde artikelen worden gefactureerd op basis van de prijs die van kracht is op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd.

De prijs is betaalbaar op het moment van de bestelling, volledig en in een enkele betaling. Alle bestellingen worden gefactureerd in euro en zijn betaalbaar in euro. Voor leveringen buiten België blijven alle douanekosten of lokale belastingen de verantwoordelijkheid van de ontvanger.

 

ARTIKEL 3: BESTELLINGEN

Bestellingen kunnen worden gedaan op de website www.algo-ritme.com

De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Nederlands en de acceptatie is verondersteld bevestigd op het moment dat uw bestelling wordt gevalideerd.

Kenyio behoudt zich het recht voor om een ​​betaling niet te registreren en/of een bestelling om welke reden dan ook niet te bevestigen, met name in het geval van een leveringsprobleem of enige moeilijkheid met betrekking tot de ontvangen bestelling.

 

ARTIKEL 4: VERZENDKOSTEN.

Verzendkosten zijn inclusief een bedrag voor de kosten van behandeling en verzending. Zij zijn voor rekening van de klant en worden aan het einde van het bestelproces gefactureerd, toegevoegd aan de kosten van de producten die worden gekocht. Ze zijn van toepassing voor verzending naar de landen aangeduid op de website.

 

ARTIKEL 5: BETALEN

De klant kan zijn of haar bestelling betalen: via alle betaalmiddelen aangeboden door de MOLLIE-omgeving, veilig en zonder een account aan te maken

 

ARTIKEL 6: BESTELVERWERKING EN LEVERING

Van maandag tot vrijdag worden bestellingen geplaatst vóór 14:00 uur verwerkt (binnen 24 u) en verzonden binnen 3 tot 5 werkdagen, terwijl bestellingen geplaatst na 14:00 uur worden verwerkt op de volgende dag. In geval van vertraging van een bestelling wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld via e-mail. In dit geval, en zolang de bestelling nog niet is verzonden, kan de klant de bestelling annuleren en volledig worden terugbetaald.

 

ARTIKEL 7: INTREKKING

In overeenstemming met de bepalingen van de consumentenwetgeving heeft de klant een intrekkingsperiode van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de producten, gedurende welke de klant zijn van haar intrekkingsrecht kan worden uitgevoerd zonder dit te rechtvaardigen of een boete te betalen.

Backzendingen moeten worden gedaan in de originele en volledige staat (inclusief alle verpakking, accessoires, gebruiksinstructies, enz.). Dit is de verantwoordelijkheid van de klant. Elke schade aan het product in dergelijke gevallen kan een verklaring van afstand van het herroepingsrecht vormen.

Het product moet in de originele verpakking, op kosten van de klant, naar het volgende adres worden verzonden:

Kunnig  c/o Kenyio Europe BV - Kielsbroek 2 - 2020 Antwerpen - België

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal Kenyio overgaan tot terugbetaling van de betaalde bedragen, binnen een periode van 14 dagen na kennisgeving van het verzoek van de klant en retour in goede staat van de bestelling.

Een dergelijke terugbetaling kan worden gedaan via opgave van de bankgegevens van de klant en zal via overschrijving gebeuren.

 

ARTIKEL 8: BESCHIKBAARHEID

De producten van Kenyio worden aangeboden zolang ze worden getoond op de website www.algo-ritme.com. In het geval producten onbeschikbaar worden nadat de bestelling van de klant is geplaatst, informeert Kenyio de klant via e-mail. De bestelling van de klant wordt automatisch geannuleerd en er wordt geen bankafschrijving uitgevoerd.

 

ARTIKEL 9: KLACHTEN.

Alle klachten of verzoeken om te ruilen of terugbetalingen moeten worden ingediend op het e-mailadres info@algo-ritme.com binnen een periode van 14 dagen na levering.

 

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID.

Kenyio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van een gekocht product.

Bovendien kan Kenyio niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade met betrekking tot het gebruik van haar website(s), zoals een storing in de service, een inbraak door derden of de aanwezigheid van computervirussen.

 

ARTIKEL 11: OVERDRACHT VAN EIGENDOM

De eigendomsoverdracht van de producten ten gunste van de klant vindt alleen plaats nadat de prijs volledig is betaald door de klant, ongeacht de datum van levering van de producten in kwestie. Anderzijds vindt de overdracht van het risico van verlies of bederf van de producten plaats na ontvangst door de klant van de betreffende producten.

 

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT.

De taal van het huidige contract is Nederlands. Deze verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van België bevoegd.

 

ARTIKEL 13: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de website www.algo-ritme.com zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de aandeelhouders van Kenyio. Niemand is gemachtigd om enig deel van de site te reproduceren, te herdistribueren of anderszins te gebruiken, hetzij software, visueel of audio, voor welk doel dan ook, geheel of gedeeltelijk. Elke eenvoudige of hypertext-link is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kenyio.

 

ARTIKEL 14: PERSOONLIJKE GEGEVENS

Kenyio behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens en informatie over websitegebruikers te verzamelen. Deze gegevens en informatie zijn noodzakelijk voor het beheren van de bestelling van elke klant, evenals voor het verbeteren van de diensten en informatie die wij onze gebruikers bieden. Ze kunnen ook worden overgedragen aan bedrijven die bijdragen aan deze relaties, evenals aan degenen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van diensten en bestellingen, voor doeleinden van beheer, uitvoering, verwerking en betaling.

Deze gegevens en informatie worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten.

Gebruikers en klanten hebben recht op toegang, correctie en betwisting van persoonlijke gegevens en informatie die op hen betrekking hebben.

 

ARTIKEL 15: RECORDS

Kenyio zal registers van inkooporders en facturen bewaren op een betrouwbare en duurzame drager, die getrouwe kopieën vertegenwoordigen.

De geautomatiseerde gegevens van Kenyio worden hierbij door alle betrokken partijen beschouwd als bewijs van de communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

 

Veilige betaling

Bij Kenyio is betalingsbeveiliging erg belangrijk.

Kenyio maakt gebruik van SSL-codering om zowel uw gegevens als uw betaalmethode te beschermen. (Dit kan worden bevestigd door de 'https' in de URL in de adresbalk van uw browser).

We gebruiken het betalingsbeveiligingsprotocol MOLLIE, dat volledige vertrouwelijkheid garandeert van persoonlijke informatie die via internet wordt verzonden.

We accepteren ook betalingen via Paypal, een eenvoudige, snelle en veilige service voor het online verzenden en ontvangen van geld zonder dat we bankrekeninggegevens moeten opgeven.

Juridische kennisgevingen

BEDRIJFSINFORMATIE

Kenyio Europe BV is een bedrijf met een maatschappelijk kapitaal van 20.000 EUR, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Vogelenzangstraat 140, 3070 Kortenberg, België met btw-nummer

BE 0745.538.238

 

CONTACTGEGEVENS

U kunt contact opnemen met ons team via:

• e-mail op info@algo-ritme.com

PUBLICATIE DIRECTEUR

Robin Hebras, manager van Kenyio Europe BV.

SITE HOSTING

De website www.algo-ritme.com wordt gehost door Yappa bvba (www.Yappa.be) 

Toepasselijk recht

 

Het Belgische recht is van toepassing op zowel vorm- als inhoudsregels.

Fotokredieten

• Kenyio Europe BV